Mi az a kulturális elfogultság?

A kulturális elfogultság az etnocentrizmus egyik formája, amelyben az adott etnikai háttérrel rendelkező emberek a külvilágot saját kulturális normájukon alapuló világnézet segítségével ítélik meg. Ez különbözik a rasszizmustól, hogy a kulturális különbségeket inkább az antropológiai jellemzők, mint a bőr színe céljára célozza. Az elfogultság akkor fordul elő, amikor az egyik kultúra emberei feltételezik, hogy társadalmi egyezményeik egyetemesek. Úgy érzik, hogy azok az emberek, akik nem tartják be ezeket az egyezményeket, kitartóak. Elutasítják az etnikai sokféleséget, ami társadalmi diszharmóniához vezet.

A kulturális elfogultság kritikus kérdés a szociális és humán tudományokban, mint pl. A pszichológia, az antropológia, a szociológia, a gazdaság stb. Néhány példa lehet: egy adott kulturális hátterű alkalmazott nem tekinthető előléptetésnek; a tanár kevésbé érdekelhet egy adott közösség diákjainak előrehaladásával kapcsolatban, a bíró tudatosan vagy öntudatlanul határozottabb ítéletet adhat olyan személynek, aki egy olyan közösségtől származik, aki rosszabbnak tartja.

Kulturális dominancia

Általában a régió domináns kultúrájának népe kulturális elfogultságot mutat. Az európai gyarmatosítás egyik indoklása az volt, hogy a világ más részein élő őslakos népeknek a nyugati kultúra szerint kellett civilizálniuk. A második világháború után az Egyesült Államok domináns kultúrává vált, amint azt a filmjeinek, zenéjének, videojátékainak, művészetének, irodalmának és más kulturális kifejezéseinek amerikai központú tartalmában is látható.

Sok pszichológiai tanulmányt etnocentrizmusban vádoltak, mivel a kutatók és kutatók többsége fehér amerikai férfiak. Ez kérdéseket vet fel arra vonatkozóan, hogy ezek a tanulmányok alkalmazhatók-e a kisebbségi lakosságra és azokra, akik más kulturális normákat követhetnek. Az etnocentrikus kutatás nem adhat információt az univerzális emberi viselkedésről.

Kulturális kompetencia

A kulturális kompetencia az etnikai különbségek megértésének képessége és a kulturális sokféleség elfogadásának módja. Számos területen a szakértők igyekeztek olyan kutatási és megvalósítási módszereket kifejleszteni, amelyek a kulturális különbségeket is magukban foglalják. A globalizáció és a digitális korszak egyre inkább érintkezik a különböző kultúrák embereivel.

Etnocentrizmus elleni küzdelem

A globális falu polgárai nincs más választása, mint a kulturális sokszínűség elfogadása, mert itt marad. Ez a kulturális empátia nemcsak a kutatóknak, hanem az oktatóknak, az egészségügyi szolgáltatóknak, az ügyvédeknek, a szociális munkásoknak és másoknak is, akik a kultúrák között dolgoznak. Szükséges az érzelmi, fizikai és gazdasági konfliktusok elkerülése. A kulturális kompetenciát úgy lehet elérni, hogy egyetemes tudatosságot teremtenek arról, hogy tiszteletben kell tartani más kultúrák gondolatmintáit, értékeit és hitét.

A multinacionális vállalatok különböző országokban kulturálisan változatos embereket foglalkoztatnak. Most sok vállalat speciális képzéseket szervez a kultúrák közötti kommunikációról és viselkedésről. Az Egyesült Államok bevezette a kulturális szakértők meghívását, mielőtt bírósági döntéseket hozna a kisebbségi közösségeket érintő emberek bevonásával. Egy másik példa az afrocentrizmus elmélete, amely azt javasolja, hogy mivel a fekete emberek kulturális gyökerei vannak Afrikában, az elméleteknek és a kutatási módszereknek figyelembe kell venniük azokat a társadalmi normákat és kulturális értékeket, amelyek az adott háttérrel rendelkező egyénekre vonatkoznak.

Ajánlott

Milyen típusú kormánynak van Szerbia?
2019
Az Egyesült Királyság leghosszabb folyói (Nagy-Britannia)
2019
Kanadai fenyegetett teknősök
2019