Mi az a gini koefficiens?

A Gini-együttható egy ország vagy régió népességének egyenlőtlenségét méri. A Gini-együttható értékei nulla és az egyenlőséget képviselő legalacsonyabb együtthatóval (nulla) vannak, amelyekben mindegyik egyenlő jövedelmet keres, míg az egyik együtthatója egyenlőtlenséget jelez, amikor csak egy személy szerzi be az összes jövedelmet egy munkavállalói csoport között. Azonban a Gini-együttható értéke nagyobb, mint egy, a teljes vagyon vagy jövedelem negatív hozzájárulása esetén.

A Gini-koefficiens jellemzői

A Gini-együttható a fontos jellemzői miatt hatékony az egyenlőtlenség diszperziójának mérésében. Könnyebb értelmezni, mivel az arányelemzés módszere. A Gini-együttható elkerüli a lakosság többségének, például a bruttó hazai terméknek számított átlagát, és különböző régiók vagy csoportok rangsorolására használható. Használható a jövedelemelosztás egy időszakon belüli összehasonlítására is, ami megkönnyíti annak megállapítását, hogy az egyenlőtlenségek növekednek-e vagy nőnek-e. A Gini-együttható egyéb jellemzői közé tartozik az anonimitás, mivel nem választja ki a jövedelemszerző típusát, azt is fel lehet használni a nagy népesség közötti eltérés mérésére, anélkül, hogy szükségszerűen figyelembe venné a gazdaság méretét.

Gini koefficiens kiszámítása

Az egyenlő társadalom olyan, amely egyenlően azonos jövedelmet kap (G = 0), míg az egyenlőtlen társadalom olyan, ahol az egyén 100% -os jövedelmet kap (G = 1-1 / N). Egy régió vagy ország jövedelemeloszlása ​​nem követi az egyszerű funkciószabályt. A funkció mérhető elemzést ad egy régió jövedelemelosztásáról. A jövedelemeloszlás egyértelmű esete megkülönbözteti a jövedelem szintjét, mint magas jövedelmet vagy alacsony jövedelmet. A Gini-együttható tehát diszkrét valószínűségi eloszlással, folyamatos valószínűségi eloszlással vagy Chi-négyzet-eloszlással számítható ki más módszerek között. A Gini-együttható matematikailag ábrázolható egy Lorenz-görbén, amely a népesség jövedelmének arányát ábrázolja a lakosság alsó százalékának köszönhetően. A Gini jövedelmi együttható mind a piaci jövedelem, mind a rendelkezésre álló jövedelem alapján kerül meghatározásra, míg a piaci jövedelem együtthatója az adózás előtti jövedelemből és átutalásból származik. Az egész világ Gini-együtthatója 0, 60 és 0, 68 között mozog.

Gini-koefficiens alkalmazása

A Gini-együtthatót számos területen használják, beleértve a pszichológiát, a gazdaságot és a mezőgazdaságot. Az oktatásban a Gini-együtthatót használják az adott népesség iskolai végzettségének egyenlőtlenségének becslésére. Az esélyegyenlőség mérésére az Opportunity Gini együtthatót használjuk. A Gini-együttható is felhasználható a jövedelem mobilitásának mérésére, annak becslésével, hogy a Gini jövedelmi egyenlőtlenség-együttható állandó vagy változó-e, és hogy a régió milyen mértékben teszi lehetővé a polgárok gazdasági változásait, hogy egy szintről lépjenek át egy adott időszak alatt a másikra

A Gini-együttható korlátozása

A Gini-együttható használata és értelmezése ellentmondásos, mivel relatív mérték. A Gini-együtthatóval mért változó jövedelmi egyenlőtlenség a társadalomban bekövetkezett strukturális változások, például a népesség összetételének változása következménye lehet. A Gini-együttható egyszerűsége felügyeletet és zavart okozhat a különböző populációk összehasonlításában.

Ajánlott

Milyen típusú kormánynak van Szerbia?
2019
Az Egyesült Királyság leghosszabb folyói (Nagy-Britannia)
2019
Kanadai fenyegetett teknősök
2019